A-kurs 14-15 oktober,  B-kurs 16-17 oktober, C-kurs 19-20 oktober

Kurserna hålls på Gerdahallen i Lund. Anmälningar görs till Gerdahallen. Se deras hemsida gerdahallen.com. Klicka på utbud- sjukgymnastik-kurser.