MULLIGAN CONCEPT A

Sjukgymnastik

Övre kvadrant: Cervikal, samt övre extremiteter.

Kurslängd: 2 dagar

KOSTNAD 5500:- excl.moms

MULLIGAN CONCEPT B

Sjukgymnastik

Nedre kvadrant: Thoracal,lumbal, si-leder samt nedre extremiteter.

Kurslängd: 2 dagar

KOSTNAD 5500:- excl moms

MULLIGAN CONCEPT C

Sjukgymnastik

 Påbyggnadskurs. Ytterligare tekniker på övre och
nedre kvadrant.

Kurslängd: 2 dagar

KOSTNAD 5500:- excl.moms

KURSORDNING

A- och B kurs kan tas i valfri ordning. C-kurs kräver avslutad A och B.

CMP – Certified Mulligan Practitioner

Efter genomgångna A,B och C finns möjlighet till en examina för att erhålla titeln CMP – Certified Mulligan Practitioner.  Examen består av både en praktisk del samt en teoretisk del.

KONTAKT

Morgan Andersson
070-5358575
fe.morgan.andersson@telia.com

AKTUELLA KURSER 2023. ANMÄLNINGAR TILL fe.morgan.andersson@telia.com

10-11 MARS. A-KURS HALLSTAHAMMAR. KURSKOSTNAD 5500:- MOMS TILLKOMMER. KURSMATERIAL,MOBILISERINGSBÄLTE SAMT FIKA INGÅR.

12-13 MARS. B-KURS HALMSTAD. KURSKOSTNAD 5500:- MOMS TILLKOMMER. KURSMATERIAL, MOBILISERINGSBÄLTE SAMT FIKA INGÅR