Neural Tissue. 8-10 mars. Plats Boden.

C-kurs Mulligan Concept. 12-13 mars. Plats Boden.

Anmälningar till dessa görs till: fe.morgan.andersson@telia.com

 

C-kurs Mulligan Concept. 20-21 mars. Plats Gerdahallen Lund.

A-kurs Mulligan Concept. 22-23 mars. Plats Gerdahallen Lund.

B-kurs Mulligan Concept. 24-25 mars. Plats Gerdahallen Lund.

Anmälningar till dessa görs till: nadia.haffajee-krysell@gerdahallen.com