Brian R Mulligan är verksam som fysioterapeut i Nya Zeeland. Han tog sin examen 1954, blev introducerad i manuell terapi av Stanley Paris i början av -60 talet. Vid samma tidpunkt mötte han Freddie Kaltenborn, som också kom att bli hans mentor. 1968 startade Brian Mulligan och Robin McKenzie NZ Manip. Therapist Association.

Sina egna tekniker har han arbetat med sedan mitten -80 talet och startade 1995 MCTA (Mulligan Concept Teachers Association) Han är fortfarande aktiv och håller kurser och seminarier världen över. 2016 tilldelades Brian R Mulligan The Geoffrey Maitland Award vid IFOMPT kongressen i Skottland.

Brian Mulligan och Morgan Andersson