The Mulligan Concept är utvecklat av Brian R Mulligan, fysioterapeut verksam i NyaZeeland. Brian Mulligans koncept om Mobilisation With Movement (MWM) i extremiteterna och Sustained Apophyseal Glide (SNAGS) i columna är en naturlig vidareutveckling inom den manuella terapin. Konceptet består av mobiliseringstekniker för alla kroppens leder i syfte att förbättra neurofysiologin och det mekaniska samspelet. Teknikerna är smärtfria, och då de utförs aktiv integreras patientens rörelseproblematik (smärta och eller nedsatt rörelse) under själva behandlingen. När metoderna är indikerad och utförda av en kompetent terapeut kommer teknikerna ge ett momentant och signifikant resultat.